Speedy NEWS

Suzuki Matsuo’s adult music festival “Shibuya De Aimasho”, which “NON” will be a part of, is about to start!

After being inspired by shows he saw in places like Paris and Thailand, Suzuki Matsuo has created a play which combines song, dance, and plenty of laughs. A star-studded cast and different special guests each day are also something to look forward to! Visual illustrations have been newly drawn by Keiko Sootome.
Perfomance Name : “Shibuya De Aimasho”
Place : Bunkamura Theater Cocoon
Dates : April 18th, 2021 (Sun) 〜 April 25th, 2021 (Sun)
Cast
Suzuki Matsuo, NON, Tsubaki Nekoze, Tomu Miyazaki, Koen Kondo, Yuko Kuwabara, Masako Yasumoto, Natsuko Akiyama Kirito Saito, Inui Naoki, Saori Kouzuki, Sumiko Tani, Elizabeth Marry, 、Yurika Nakane, Yuya Sasaoka Rintarou, Chihiro Nagaishi, Ayame Iijima, Taichi Sayama
Musicians
Hajime Moji (Pf), Makoto Saito (Ba), Atsuo Okubo (Dr), Hiroshi Kawamura (Gt), Maiko Isobe (Vn), Atsushi Ito (Key), Shuntaro Oishi (Sax), Nana Shiroie (Mani)
Guests (listed in order of Japanese syllables)
Erika Ikuta, Kanji Ishimaru, Yoshio Inoue, Takuro Ohno, Natsumi Kon, Miyu Sakihi, Seiko Niizuma, Jun Hashimoto, Emma Miyazawa, Reon Yuzuki Oideyasukoga, Suehirogarizu, Nights, Milk Boy, Waraimeshi
◆Staff◆
General Director : Suzuki Matsuo
Writers : Suzuki Matsuo / Masakazu Amahisa
Segment Directors : Kunio Sugihara / Tomu Miyazaki / Masako Yasumoto
Music Directors : Hajime Moji
Art : Tomoyuki Ikeda
Lighting : Masao Oshima
Sound : Naoki Fujimori
Choreography : Furitsuke Kagyo air:man
Singing Instructor : Midori Kurata
Visual : Taiki Ueda
Costumes : Tomoko Yasuno
Hair & Makeup : Hitomi Owada
Roady : Youjin Jyoukou
Music Advisor : Saori Kouzuki
Music Assistant : Nana Shiroie
Assistant Director : Koi Ohori
Stage Director : Kenta Tsue
Sponsor / Planning / Production : Bunkamura