Speedy NEWS

Matsuo Suzuki’s “Otona no Uta Matsuri” (Song Festival for Adults) “Shibuya de Aimasho” featuring Non It’s going to start ゙!

Matsuo Suzuki’s “Otona no Uta Matsuri” (Song Festival for Adults) “Shibuya de Aimasho” featuring Non It’s going to start ゙!
Matsuo Suzuki has created a play with singing, dancing, and laughter inspired by shows he once saw in Paris and Thailand.
And I can’t wait to see the stellar cast and the daily guests!
The visual illustration was drawn by Keiko May.
Name of the performance: “Shibuya de Aimasho
Venue: Bunkamura Theatre Cocoon
Dates : Sunday, April 18 – Sunday, April 25, 2021
cast
Matsuo Suzuki, Non, Neko Tsubaki, Tomu Miyazaki, Koen Kondo, Yuko Kuwabara, Masako Yasumoto, Natsuko Akiyama
Kirito Saito, Naoki Inui, Ayari Kazuki, Sumiko Tani, Elizabeth Marie, Yurika Nakane, Seiya Sasaoka
Rintaro, Chihiro Nagaishi, Ayame Iijima, Taichi Sayama
Musician/.
Hajime Monji (Pf), Makoto Saito (Ba), Atsuo Okubo (Dr), Hiroshi Kawamura (Gt), Maiko Isobe (Vn), Mitsushi Ito (Key), Shuntaro Oishi (Sax), Nana Joya (Mani)
Guests (each in alphabetical order)/
Erika Ikuta, Kanji Ishimaru, Yoshio Inoue, Takuro Ono, Natsumi Kon, Miyu Sakiki, Seiko Niizuma, Jun Hashimoto, Emma Miyazawa, Reine Yuzuki
Yasuko Oide, Suehirogarizu, Knights, Milk Boy, Laughing Rice
◆Staff
General Direction: Matsuo Suzuki
Script: Matsuo Suzuki / Amaku Seiichi
Corner direction: Kunio Sugihara / Tomu Miyazaki / Masako Yasumoto
Music Director: Hajime Monji Art Director: Tomoyuki Ikeda Lighting Director: Yuo Oshima Sound Director: Naoki Fujimori Choreography: Choreographer air:man Singing Instruction: Mito Kurata Video: Daiki Ueda Costume: Tomoko Yasuno Hair & Make-up: Kazumi Owada Roadie: Yojin Kamikou Music Advisor: Ayari Kazuki Music Assistant: Nana Shiroie Assistant Director: Mitsutake Ohori
Stage Manager: Kenta Tsue
Organizer/Planner/Producer: Bunkamura